KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 144 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

KRASTAVAC ZAŠTITA

Gajenje krastavaca na našem području postaje sve značajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obično u uslovima navodnjavanja sa povećanjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima među kojima je najvažnija plamenjača. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenjača čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva Pseudoperonospora cubensis koja potiče iz toplijih krajeva tako da je njena pojava vezana za visoke temperature i u našim uslovima uglavnom se javlja tokom juna meseca i bakteriozna  plamenjača krastavca-uglasta pegavost lišća krastavaca koju prouzrokuje bakterija  Pseudomonas lachrymans.
Početni simptomi plamenjače koju prouzrokuje gljiva uočavaju se u vidu krupnih uglastih pega, oivičenih lisnom nervaturom,  žute boje. Ceo list postaje krt, lomljiv brzo se suši i izumire. Primarne zaraze nastaju u polju iz staklenika, plaste- nika ili dospevanjem spora ngija iz toplijih, južnih krajeva, s obzirom da se sporangije rasejavaju vazdušnim strujanjima. U kapi vode u sporangijama se formiraju zoo- spore koje klijaju u začetak hife koja prodire kroz  stomine otvore i ostva ruje infekciju. Tokom vegetacije ova gljiva ostvaruje veći broj generacija. Za gljivu Pseudope ronospora cubensis i njen razvoj, za razliku od drugih prouzroko vača plamenjače nije uslov vlažno i prohladno vreme i optimalna temperatura za ostvarenje infekcije jeste 15-25 stepeni.

Pseudomonas lachrimans na koju je krastavac osetljiv u vreme formiranja vreže, pa je neophodno u toj fazi primeniti fungicid na bazi bakra. Voditi računa da ne dođe do fitotoksičnih pojava zato preporučujemo fungicide koji u svom sastavu imaju više aktivnimh materija od kojih je jedna na bazi bakra.

Ova dva patogena prouzrokuju  različite simptome na listovima krastavca i to prvi na naličju lista formira miceliju sa reproduktivnim organimau uslovima vlažnog vremena, dok kod druge izostaje micelija i pege su poligonalnog oblika sa kara kterističnim bakterioznim prosvetljavanjem u okviru pega-prozračne i uljaste, a kasnije se suše i postaju mrke. Ovaj patogen se prenosi semenom. Značajan broj fungicida je namenjen zaštiti krastavca od plamenjače :

 • Aliette 80WP u koncentraciji 0,25-0,37%,
 • Aliette flash-0,25-0,35%,
 • Ridomil MZ u dozi 2,5 kg poha,
 • Acrobat MZ -2,5 kg po ha,
 • Curzate M-3 kg po ha,
 • Quadris 1 l po ha,
 • Pergado R,Cursate R....

Pri primeni fungicida koristiti veću količinu vode da bi fungicid dospeo na naličje lista. Ukoliko su povoljni uslovi za razvoj pepelnice krastavca koja se razlikuje od plamenjače po miceliji koja se formira na licu lista i javlja u sušnom periodu mogu se primeniti fungicidi:

 • Rubigan 0,2-0,3l po ha,
 • Anvil 0,03-0,05%,
 • Systhane 0,04%,
 • Afugan 0,04%,
 • Saprol 0,75-1,25 l po ha,
 • Sabithane 0,045%...

Za suzbijanje vaši mogu se primeniti:

 • Calypso-0,1 l po ha,
 • Confidor-0,2-0,3 l po ha,
 • Mospilan 0,25 kg po ha,
 • Actara-0,20 kg po ha...

Grinje su često mogu naći na krastavcu i njihovo suzbijanje koristiti akaricide:

 • Demitan-0,04-0,06%,
 • Ortus-0,05-0,1%,
 • Nissuron 10 EC -0,03-0,05%,
 • Omite 570EW-0,1-0,155,
 • Apollo 50 SC 0,04%..

Prilikom primene navedenih pesticida voditi računa i pažljivo pročitati uputstvo o primeni, mogućnosti mešanja, kao i redosled sipanja u prskalicu. Poštovati karencu tj,  vremenski period koji mora proći do berbe krastavaca

mr Gordana Forgić

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5441
Broj pregleda članka : 5190658

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...