KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 134 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

ŠPANAĆ U PLASTENIKU

 

Osnovne pretpostavke za uspešan uzgoj špinata u plasteniku. Špinat (spanać) je jednogodišnja biljka kratke vegetacije (30-60 dana). Gaji se kao proletni, jesenji i ozimi usev i u zaštićenom prostoru pre, posle ili između neke druge povrtarske vrste. Veoma dobre rezultate daje pri pokrivanju agrotekstilom. Gaji se zbog zelenih listova koji se koriste kao salata i za varivo. List je bogat bjelančevinama (2,28%), a ističe se i sadržajem gvožđa (4 mg/100 g suve materije), zatim kalijuma i kalcijuma, a od vitamina beta karotenom. Špinat sadrži oksalnu kiselinu i često pri neodgovarajućim klimatskim uslovima i obilnom đubrenju azotom sadrži velike količine štetnih nitrata i nitrita. Nitrata i oksalne kiseline ima više u mladim listovima, a posebno je visok sadržaj u lisnim drškama.

Špinat, prema nekim autorima, vodi porijeklo iz regiona Irana i Afganistana a prema drugim praformama špinata je Spinacea tetranda, divlji špinat, koji raste na Kavkazu. U zapadnu Evropu dospio je u XII veku. Razlikujemo var. inneimis sa glatkim sjemenom i var. spinosa sa bodljikavim sjemenom.

 

 

Sorte sa glatkim sjemenom najčešće imaju listove sa produženim lancetastim, okruglim ili tupo zaobljenim vrhom, slabo ili jako naborane površine i te sorte su otpornije prema prijevremenom cvjetanju.

Sorte sa bodljikavim sjemenom brzo cvjetaju, otpoma su na niske temperature i imaju jako nazubljene listove. Razlikuju se listovi rozete koji se koriste za ishranu i listovi cvijetnog stabla koji nisu jestivi.

U početku vegetacije obrazuje se lisna rozeta. Period formiranja listova je različit i zavisi od sorte. Kod ranih sorti rozeta se formira za 28-35 dana, srednje ranih za 36-42 dana, a kod kasnih za više od 42 dana. U zavisnosti od faze rasta i položaja u rozeti, oblik i veličina lista se mijenjaju, ali su karakteristične sortne odlike najviše izražene u tehnološkoj zrelosti. Veoma su značajni novostvoreni hibridi neutralne reakcije na dužin
u dana ili hibridi kratkog dana, sa dugim vegetativnim rastom, što omogućava njihovu proizvodnju i u toku dugog dana.

Špinat niče za oko 12-15 dana. Tokom prvih mjesec dana vegetacije rast je usporen, a najintenzivnije obrazovanje listova je između 30-60 dana vegetacije. U jesenjoj sjetvi špinat prezimljava u fazi nekoliko listova, što znači da miruje u periodu decembar -  februar. Nastajanjem dužeg dana i viših temperatura dolazi do izbijanja cvijetnog stabla, kod ozimih sorti već krajem aprila, a kod proljetnih u drugoj dekadi maja. Špinat dobro podnosi niske temperature. Sjeme niče na temperaturi 3 - 4°C, a najbolje na 20°C. Optimalna temperatura za razvoj vegetativnih organa je 13 -16°C, a generativnih 25°C. Kritična minimalna tempera - tura je 1°C , a maksimalna 30°C.

Biljke u fazi prvih listova mogu uspješno da izdrže od -6 do -8°C. Dobro ukorijenjene biljke pod snježnim pokrivačem mogu da podnesu i temperaturu do -20°C. Temperatura veća od 25°C ubrzava starenje biljaka i obrazovanje cvijetonosnih stabala.

Svjetlost - Potreba špinata za svjetlošću nije velika, zbog čega daje zadovo-ljavajuće prinose i kad se gaji kao međukultura. Špinat je biljka dugog dana. Sa dužim danom internodije se izdužuju, obrazuje se produženo stablo a kasnije i cvjetovi. Ako mlade biljke u toku mjesec dana rastu na temperaturi od 5-15°C , a pri 12 satnom danu, ranije će cvjetati nego ako je temperatura u prvim mjesecima bila iznad 15°C. Zbog toga brže cvjeta špinat sijan u jesen nego u ljeto. U toku zime gaje se sorte otpome prema niskim temperaturama, za proljetni period sorte sa dugim stadijumom jarovizacije i dugim fotoperiodom, a u ljetnom periodu sorte sa dugim stadijumom jarovizacije ili neutralne na dužinu dana.

Voda - Špinat ima velike potrebe za vodom, prije svega zbog slabo razvijenog korjenovog sistema i njegovog rasprostiranja u površinskom sloju. Špinat ima visok transpiracioni koeficijent a kratku vegetaciju u kojoj biljka stvara veliku vegetativnu masu. U nedostatku vlage sporo se razvija, brzo stari i posle formiranja 3-4 lista obrazuje generativne organe ( na višoj temperaturi ). Optimalna vlažnost zemljišta je 60-70 % PVK, a vazduha 80-85 %. Biološka svojstva špinata su bitna za određivanje vremena proizvodnje i regulisanje uslova u plastenicima.

Zemljište - Za uspješno gajenje špinata neophodna su veoma plodna, srednje teška zemljišta, lako propustljiva i dobre strukture. Špinat ne podnosi kisela zemljišta, već ona bogata kalcijumom. Najpogodnije zemljište je sa pH 6,0- 5,7.

Špinat je najčešće prethodna, odnosno naknadna kultura, odnosno međuusjev u plasteniku.

Đubrivo - Sa 10 tona prinosa špinat iznosi iz zemljišta 50 kg azota, 20 kg fosfora, 40 kg kalijuma i 20 kg kalcijuma. Zbog opasnosti od nagomilavanja štetnog NO3, špinat se najčešće đubri sa 80-100 g/10 m2 azotnih, fosfomih i kalijumovih hraniva. Pri tom se koriste sporo razgradiva azotna đubriva, a đubri se prije sjetve. Za špinat je bolji amonijačni oblik azotnog đubriva jer smanjuje sadržaj oksalne kiseline i NO3 u listovima.

Sorte - Treba gajiti sorte sa bržim rastom ( za plastenike ), a za neposredno pokrivanje agrotekstilom sorte otpome prema niskim temperaturama. Za zimski period gajenja treba koristiti sorte sa nježnim lisnim drškama jer se tako smanjuje sadržaj štetnog N03. Najčešće se gaje sorte

  • bolero,
  • volter,
  • sitra,
  • prins,
  • sprint,

a za neposredno pokrivanje agrotekstilom ozime sorte tipa viraflaj (pri sjetvi u jesen i pokrivanju u proljeće ), kao i sorte koje sporo cvjetaju ( tiko, mazurka buterflaj i sorte tipa matador ), a pogodne su za ranu proljetnu sjetvu i pokrivanje agrotekstilom.

(Izvor: Poljoprivreda Niša; prilagodio: Agro-Eko Magazin)

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5455
Broj pregleda članka : 5213514

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...