KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 214 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

KROMPIR I KOROVI

Korovi predstavljaju znaĉajan problem pri uzgoju krompira. Gotovo uvek su prisutni na parcelama gde se uzgaja krompir i priĉinjavaju velike i neprocenjive štete. Njiva gde nameravamo da sadimo krompir najĉešce sadrži mnoštvo semena i podzemnih organa za razmnožavanje korovskih biljaka. Manji ili nikakava problem, korovi ne predstavljaju u proizvodnji krompira samo na površinama na kojima se sadi krompir prve godine posle razoravanja prirodnih livada.
Problem korova u krompiru je posebno izražen zbog toga što se krompir uzgaja kao širokoredna okopavina.Veliki međuredni prostor, kvalitetna priprema zemljišta, kasnija sadnja omogućuju masovnije nicanje korovskih biljaka.


Korovske biljke u usevu krompira zasenjuju biljke krompira, konkurišu im na prostor, vodu i hranljive materije. Kada gust korov preplavi njivu, krajnji rezultat je nizak prinos i sitne krtole. Korovske biljke su i domaćini biljnih vaši koje su prenosioci virusa koji prouzrokuju ekonomski štetne bolesti krompira. Prilikom vađenja krompira korovi usporavaju rad vadilica, smanjuje im se uĉinak, povećava potrošnja goriva i sl. Zbog svega toga proizvodnja krompira nije moguća bez suzbijanja korova.

SUZBIJANJE KOROVA
Borba protiv korova podrazumeva niz mera kojima je cilj smanjenje ili potpuno uništavanje korovske vegetacije u usevu krompira.I pored preduzimanja mera borbe, korove je teško potpuno uništiti.Neke smo uništili, drugi niĉu iz semena i rizoma.To je i razlog primene više mera kojima redukujemo korovsku vegetaciju na onaj nivo koji ne konkuriše usevu krompira.


Agrotehniĉke mere


Plodored

je veoma vaţna mera kojom suzbijamo korove, izbegavamo bolesti i nematode.Žitarice i lucerka su dragoceni u plodosmeni sa krompi - rom.Višegodišnje korove možemo uništavati posle žetve žitarica tako što ćemo podsticati njihovo nicanje, a posle nicanja primeniti neki od totalnih translokacionih herbicida.Ovo isto ĉinimo u sluĉaju jako zakorovljene parcele na kojoj naredne godine želimo gajiti krompir.
Mehaničke mere
U mehaniĉko suzbijanje spada kultiviranje i ruĉno okopavanje. Ovaj naĉin suzbijanja korova je efikasan za suzbijanje jednogodišnjih korova dok su još mladi. Delimiĉno je efikasan protiv višegodišnjih korova.
Hemijske mere
Danas se proizvodnja krompira ne može zamisliti bez suzbijanja korova primenom herbicida. Izbor herbicida i vreme njihove primene zavise od vrste korova, faze porasta useva,agroekoloških uslova i dr.


Herbicidi u krompiru se primenjuju POSLE SADNJE A PRE NICANJA KROMPIRA.


U ovoj fazi se koriste herbicidi sa jednom ili dve aktivne materije ili se kombinuju dva preparata kako bi se proširio spektar delovanja herbicida. U ovoj fazi mogu se koristiti herbicidi na bazi: acetohlora (ACETOGAL,ACETOHLOR-90), metribuzina (SENKOR,HEMIBUZIN), linuron (GALOLON MONO).


POSLE NICANJA KOROVA I KROMPIRA


Za suzbijanje širokolisnih korova: metribuzin (SENKOR, DANKOR), bentazon (GALBENON, BASAGRAN) 2
Za suzbijanje uskolisnih korova u toku vegetacije: cikloksidima (FOKUS ULTRA), fluazifop-P-butil (FUSILADE FORTE)


Veselinka Ĉorbić, dipl.ing.zaštite bilja

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5463
Broj pregleda članka : 5243774

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...