KATALOG AIT BROJ 17

POSETIOCI

Imamo 187 gostiju na mreži

TUPANJAC MD - FUTOG

PETKUS Balkan d.o.o.

KOMPANIJE PRIJATELJI

VIKEND U VOJVODINI

LUDOŠKO JEZERO

Opširnije...
 
GORNJE PODUNAVLJE

Opširnije...
 
GIBRALTAR NA DUNAVU

Opširnije...
 
LABUDOVO OKNO

Opširnije...
 
HLEB NAŠ ...

Opširnije...
 
SREMSKI KARLOVCI

 

Opširnije...
 
"ZELENI DVOR "

Opširnije...
 
DOĐITE KOD PRIJATELJA

Opširnije...
 
Baner

Baner

KOROV U POVRĆU

Da bi se efikasno rešio problem suzbijanja korova u povrtarskim kulturama jako je bitno izabrati pravi preparat-herbicid i isti pravilno primeniti na parceli pod gajenom kulturom. Preparat primeniti u dozi koja se preporučuje (količina preparata na tretiranu površinu, gde količina vode nema nekog značaja). Poštovati preporuku o fazi gajene kuluture kada se primenuje preparat ali je jako bitno i preparat primenjivati kada su korovi u optimalnoj fazi za suzbijanje, a to je navedeo u upustvstvu proizvodjača preparata. Potrebno je obići parcelu utvrditi koji korovi preovladaju i koji je intenzitet zakorovljenosti, fenofazu gajen kulture i korova i potom se odlučiti kojim ćete preparatom vršiti suzbijanje korova koji su glavni konkurenti gajenoj kulturi u vodi i mineralnim materijama.

 

 

U daljem tekstu dajemo vam neke od mogućnosti za suzbijanje korova u povrtarskim kulturama. Pre primene obavezno pročitati uputsvo proizvodjač koje se nalazi uz svaki preparata.

Crni luk:

GALOLIN MONO (za luk iz arpadžika za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 1,2 – 1,8 l/ha, poslesadnje a pre nicanja useva.

LONTREL 100 (za suzbijanje širokolisnih korova, za crni luk iz semena i arpadžika i praziluk, kada su korovi u fazi 2-6 listova, u količini 1,2-1,5 l/ha),

STARANE -250 ( za suzbijanje širokolisnih korova, posle nicanja useva, u fazi 3-6 stalnih listova,a korovi u fazi 2-5 listova, u količini 0,8-1,2 l/ha) i dr.

STOMP 330 E, ZANAT, AGROSTOMP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, za luk iz semena i arpadžika, tretiranjem zemljišta posle setve (luk iz semena) ili pre rasadjivanja (za luk iz arpadžika) , u količini 4-6 l/ha),


Paprika:

GAMIT 4-EC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovau paprici iz rasada, pre rasadjivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm, i direktne setve, posle nicanja paprike kada je u fazi od 2-4 lista, u količini 0,75 l/ha.

TREFGAL za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta pre setve, odnosno sadnje,uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2,0-2,5 l/ha),

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha),


Paradajz:

TREFGAL za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljištapre setve, odnosno sadnje,uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2,0-2,5 l/ha),

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha),

LORD 700-WDG (za suzbijanje širokolisnih korova, samo za paradajz koji se rasadjuje, 8-10 dana nakon rasadjivanja, u količini 0,5 kg/ha do 0,75 kg/ha.


Pasulj i boranija:

GALBENON (1.5-2.5 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova , tretiranjem posle formiranja druge troliske – do faze cvetanja, a kada je korov u fazi 2-4 lista)

TREFGAL za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljištapre setve, odnosno sadnje,uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 1,0-2,0l/ha),

BASAGRAN (za suzbijanje širokolisnih korova, nakon formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, u količini 1.5-2.5 l/ha).

PULSAR 40 (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, a nakon nicanja gajene kulture, u količini 1,0-1,2 l/ha


Grašak:

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6 l/ha),

GALBENON (3-4 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova , tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm a kada je korov u fazi 2-4 lista)

BASAGRAN (za suzbijanje širokolisnih korova, kada je grašak visine 8-10 cm, u količini 3-4 l/ha).

PULSAR 40 (za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, a nakon nicanja gajene kulture, u količini 1,0-1,2 l/ha

Kupus, kelj, karfiol

TREFGAL za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem dobro pripremljenog zemljištapre setve, odnosno sadnje,uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm zbog isparljivosti i fotolabilnosti, u količini 2.0-2.5 l/ha),

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (za kupus iz rasada, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 5 l/ha),

BUTISAN 400 SC (za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, 5-6 dana nakon rasadjivanja kupusa, u količini 2-2,5 l7ha)

Krompir:

GALBENON (3-4 l/ha, za suzbijanje širokolisnih korova , tretiranjem kada je grašak visine 8-10 cm a kada je korov u fazi 2-4 lista)

GIRASOLIN (za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, posle sadnje a pre nicanja useva, u količini 2-4 l/ha)

PENDISTOP (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, posle setve, sadnje, a pre nicanja useva, u količini 4-6 l/ha).

TARGA SUPER (za suzbijanje jednogodišnji i višegodišnjih uskolisnih korova, , kada su korovi u fazi 3-6 listova, odnosno 10-30 cm visine, u količini 0,5-4,0 l/ha)

LORD 700-WDG (za suzbijanje širokolisnih korova, posle sadnje a pre nicanja useva, u količini 0,75 kg/ha-1,5 kg/ha ili nakon nicanja useva u količini 0,5 kg/ha do 0,75 kg/ha.

GENIUS (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja, u količini 2-2,5 l/ha).

BASAGRAN (za suzbijanje širokolisnih korova, kada je krompir visine 10-15 cm, u količini 2-3 l/ha).

FRONTIER SUPER (za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, poosle setve a pre nicanja useva, u količini1,0-1,4 l/ha)

STOMP, ZANAT, AGROSTOMP (za kupus iz rasada, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta pre rasadjivanja, u količini 4-6 l/ha),

Mrkva

GALOLIN MONO (za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, u količini 2 l/ha posle setve, a pre nicanja useva ili u količini 1, 5 l/ha kada mrkva razvije 3-4 lista)

LINAR (za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, posle setve a pre nicanja useva, ili nakon nicanja mrkve, ako se mrkva ne koristi kao mlado povrće, u količini 1,5-2 l/ha).

Totalni (neselektivni) herbicidi: za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih, jednogodišnji i višegodišnjih korovskih vrsta, usvajaju se preko lista, kreće naniže i naviše kroz biljku, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem, a u usevu paradajza mogu se primeniti 20-25 dana pre iznošenja rasada paradajza na stalno mesto. Od preparata mogu se primeniti: DOMINATOR, CLINIC, GLIFOSAV, GLIFOMARK i dr.

Preparati GRAMOKSON i REGLON FORTE su efikasni za suzbijanje korovskih biljaka u svim vrstama povrća (naročito u proizvodnji rasada u toplim lejama) i u kulturama koje se uzgajaju u redovima.

Oni uništavaju zelene delove biljaka čim dodju u dodir sa njom, ali se odmah inaktiviraju čim stupe u kontakt sa zemljištem.

Korov u povrću se može uništiti odmah nakon setve, a pre nicanja gajene kulture, uz uslov da su korovske biljke nikle. Napred navedeni preparati za nekoliko sati uništavaju samonikle biljke, a koriste se u dozi 2-4 l/ha.

Mr Gordana Jovanović

SAVETI DELTA AGRARA

NAJBOLJE

 

 

 

Kursna Lista

Medijski sponzori

http://agrodan.org/templates/rhuk_milkyway/images/mw_joomla_logo.png

Vremenska prognoza

PREGLED

Članovi : 11
Sadržaj : 5462
Broj pregleda članka : 5230230

VIKEND ZA VAS

SREBRNO JEZERO

Opširnije...
 
BANJA "ŽDRELO"

Opširnije...
 
RUJ I ZVONAČKA BANJA

Opširnije...
 
OPLENAC

Opširnije...
 
TREBINJE, MANASTIR TVRDOŠ

Opširnije...
 
GAMZIGRAD

Opširnije...
 
VRMDŽA 21.12 2012.

Opširnije...
 
TARA - VAŠ SAN

jezero perucac pogled planina tara

Opširnije...